Zorgmanege Prinses Margriet Manege Westerbork

Prinses Margriet Manege >

Grenzen aan de Zorg

Grenzen aan de zorg

We gaan uit van 1:4 zorg (= 1 begeleider voor 4 cliënten)
Wij bieden in principe geen verpleegkundige zorg, omdat het personeel geen BIG registratie heeft.
We gaan uit van cliënten die in staat zijn tot activiteiten en een redelijke mate van zelfstandigheid hebben.
Minimum leeftijd voor dagbesteding is 10 jaar en voor logeeropvang is 10 jaar, er is geen maximum leeftijd.
We kunnen geen cameratoezicht bieden op de slaapkamers (bv. Bij bewaking tgv epilepsie)
De zorg wordt op basis van vrijwilligheid geboden. Hiermee valt de zorg niet onder ‘de Wet Zorg en Dwang’.
De reden hiervan is dat wij niet de expertise hebben om deze zorg wel te bieden, maar ook de accommodatie zich hier niet voor leent. Wanneer de problematiek van de cliënt en zijn of haar gedrag mogelijk zou kunnen leiden tot handelen door de begeleiding die wèl valt onder deze wet dan zullen we afzien van zorg. Dit moet worden vastgesteld bij de intake. Indien dit niet bij de intake is voorzien maar wel gedurende de Zorgovereenkomst wordt geconstateerd dan zullen wij per direct maatregelen nemen. Te denken valt aan een gesprek op zeer korte termijn met de regievoerder en zonodig onmiddellijk beëindigen van de overeenkomst. Bij intake wordt deze procedure gemeld.

Mocht een cliënt zich aanmelden en buiten deze bovenstaande grenzen in onze zorg valt, dan zullen we onderzoeken of er oplossingen zijn.
Beëindiging van Zorg
• Wanneer sprake is van meer begeleidingsbehoefte dan afgesproken bij intake, in begeleidingsplan en/of evaluaties, zal bekeken worden of er intensieve begeleidingszorg of persoonlijke zorg kan worden ingezet. (financieel en personeel)
Indien niet mogelijk of haalbaar dan zal de zorg niet (meer) geboden kunnen worden.
• Wanneer de cliënt niet (meer) past in de (voorgestelde) groep. Dit kan na een proefperiode worden besloten, maar het kan ook door veranderde omstandigheden, gesteldheid van de cliënt. In goed overleg wordt gezocht naar een oplossing dit kan ook inhouden dat de zorg beëindigd moet worden.
• Wanneer de zorg niet meer betaald wordt

Oktober 2022


Het laatste nieuws

Facebook